routery – łączenie sieci komputerowych

Router to urządzenie sieciowe, które służy do łączenia sieci komputerowych. Router stanowiąc element sieci. Posiada swój numer IP. To urządzenie podejmuje dane, dokąd mają być skierowane dane przesyłane w sieci. Mając informacje o sąsiednich routerach sprawdza, czy informacja może być wysłąna bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, czy do kolejnego routera według ustalonej trasy.

Routery mogą być zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe.

Przykłady routerów: