Linksys WAG120N – oprogramowanie sprzętowe – ograniczenia dostępu

Oprogramowanie sprzętowe do routera Linksys Cisco WAG120N wersja: V1.00.16 – zakładka ograniczenia dostępu:

ograniczenia dostępu
ograniczenia dostępu