Linksys WAG120N – oprogramowanie sprzętowe – sieć bezprzewodowa

Oprogramowanie sprzętowe do routera Linksys Cisco WAG120N wersja: V1.00.16 – zakładka sieć bezprzewodowa:

sieć bezprzewodowa

 

    • podstawowe-ustawienia sieci bezprzewodowej
    • zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
    • filtr adresów MAC sieci bezprzewodowej
    • zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej