Linksys WAG120N – oprogramowanie sprzętowe – status

Oprogramowanie sprzętowe do routera Linksys Cisco WAG120N wersja: V1.00.16 – zakładka status

status

 

    • brama
    • sieć lokalna
    • sieć bezprzewodowa
    • połączenie DSL