Switche

Switch jest urządzeniem sieciowym wykorzystywanym do połączenia urządzenia ze sobą za pośrednictwem sieci komputerowej.