Defragmentator dysków w Windows 7

Defragmentator dysków w Windows 7 – celem defragmentacji jest łączenie – konsolidacja pofragmentowanych na dysku plików w celu zwiększenia wydajności systemu – aby system miał do nich szybszy dostęp.

Aby uruchomić defragmentator dysków klikamy w lewym dolnym narożniku ekranu w przycisk start (dla Windows 7 jest to okrągłe logo Windows). W wykazie programów szukamy Akcesoria i tam Narzędzia systemowe i dalej Defragmentator dysków.

defragmentacja dysków Windows 7
defragmentacja dysków Windows 7