Podłączanie pulpitu zdalnego w Windows 7

Aby podłączyć się za pomocą zdalnego pulpitu w Windows 7 klikamy w lewym dolnym narożniku ekranu w przycisk start (dla Windows 7 jest to okrągłe logo Windows). W wykazie programów szukamy Akcesoria i tam Podłączanie pulpitu zdalnego. Kolejne zakładki (ogólne, ekran,  zasoby lokalne, programy, wrażenia i zaawansowane) pozwalają nam skonfigurować parametry połączenia.

podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 -  Ogólne
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 – zakładka Ogólne
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 -  ekran
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 – zakładka ekran
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 -  Zasoby lokalne
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 – zakładka Zasoby lokalne
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 -  programy
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 – zakładka programy
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 -  Wrażenia
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 – zakładka Wrażenia
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 -  Zaawansowane
podłączanie zdalnego pulpitu w Windows 7 – zakładka Zaawansowane