Jak zamknąć system w Windows 8

Aby zamknąć system Windows 8 najeżdżamy myszką w prawy dolny narożnik ekranu.  Wysuwa się  z prawej strony pasek z pozycjami Wyszukiwanie, Udostępnianie, Start, Urządzenia, Ustawienia..

Klikamy w Ustawienia następnie w przycisk Zasilanie.

Tutaj mamy do wyboru Zamknij (wyłącz komputer),  Uśpij i Uruchom ponownie.

zmień ustawienia