Nawigacja w interfejsie Metro

Nawigacja w interfejsie Metro dla Windows 8 może się odbywać zarówno za pomocą myszki jak i klawiatury.

Nawigacja w interfejsie Metro
Poruszanie się w interfejsie Metro w Windows 8
Używając klawiszy Home i End przechodzimy między narożnikami ekranu – z lewego górnego narożnika do prawego dolnego.  Można również użyć klawiszy strzałek, aby wybrać dowolny element, a następnie naciskając na klawiaturze Enter uruchomić wybrany program.
 
Aby przeałączyć się można użyć klawisza Windows