Dodawanie użytkownika w Windows Small Business Server 2003

Aby dodać użytkownika w Windows Small Business Server 2003 możemy skorzystać z kreatora dodawania użytkownika.

Dodawanie użytkownika - Windows Smal Business Server
Dodawanie użytkownika – Windows Smal Business Server

 

W drugim kroku kreatora określamy imię, nazwisko oraz nazwę logowania

Dodawanie użytkownika - Windows Smal Business Server

 

W trzecim kroku kreatora należy podać hasło dla użytkownika oraz określić czy utworzony użytkownik będzie mógł zmieniać swoje hasło.

Dodawanie użytkownika - Windows Smal Business Server
Dodawanie użytkownika – Windows Smal Business Server

 

W czwartym kroku kreatora można skorzystać z gotowego szablonu – np szablonu User Template

Dodawanie użytkownika - Windows Smal Business Server
Dodawanie użytkownika – Windows Smal Business Server 2003

 

Dodawanie użytkownika - Windows Smal Business Server
Dodawanie użytkownika – Windows Smal Business Server 2003
Dodawanie użytkownika - Windows Smal Business Server
Dodawanie użytkownika – Windows SBS 2003
Dodawanie użytkownika - Windows Smal Business Server
Zakończenie procesu dodawanie użytkownika