Zmienianie właściwości konta w Windows Small Business Server 2003

Aby zmienić właściwości  utworzonego konta w Windows Small Business Server 2003 można skorzystać z menu kontekstowego, które pojawi się po kliknięciu prawym klawiszem myszki na wybranym użytkowniku lub w panelu po lewej stronie.  Wybieramy wtedy pozycję Właściwości.

Zmienianie właściwości użytkownika
Zmienianie właściwości użytkownika
Właściwości konta użytkownika
Właściwości konta użytkownika