Konfiguracja Virtual Desktop Manager Powertoy dla Windows XP

Virtual Desktop Manager Powertoy dla systemu operacyjnego Windows XP umożliwia pracę na czterech różnych pulpitach.
Aby po zainstalowaniu włączyć pasek narzędzi Virtual Desktop Manager Powertoy klikamy prawym klawiszem myszy na pasku z zadaniami i wybieramy Paski narzędzi. Tam lewym klawiszem myszy zaznaczamy Desktop Manager.

włączenie paska narzędzi -desktop manager
włączenie paska narzędzi -desktop manager

 
Virtual Desktop Manager Powertoy
umożliwia dowolne skonfigurowani klawiszy skrótu (Shortcut Keys), za pomocą których będziemy mogli uruchomić poszczególne pulpity. Ustawienia domyślne klawiszy skrótu (po zainstalowaniu programu) są jak poniżej:

konfiguracja klawiszy skrótu - ustawienia domyślne
konfiguracja klawiszy skrótu - ustawienia domyślne

 
Można zmienić te ustawienia na przykład na następujące:

konfiguracja klawiszy skrótu - ustawienia wybrane
konfiguracja klawiszy skrótu - ustawienia wybrane

 
Również MSVDM Settings umożliwiają konfigurację wyglądu (tapet) poszczególnych czterech pulpitów:

konfiguracja wyglądu poszczególnych pulpitow
konfiguracja wyglądu poszczególnych pulpitow

 

Dodatkowe możliwości konfiguracyjne znajdują się w menu kontekstowym, które pojawia się po naciśnięciu prawego klawisza myszy na ikonie MSVDM na pasku zadań Windows XP.

konfiguracja dodatkowych ustawień Virtual Desktop Manager Powertoy
dodatkowe ustawienia MSVDM

 

Show Quick Switch Buttons – włącza/wyłacza na pasku uruchomiania przyciski 1,2,3,4

cztery przyciski
cztery przyciski MSVDM


Pokaż tytuł
– wyłącza tytuł MSVDM, który znajduje się obok ikony, pozostawiając samą ikonę.
Uwaga! Aby móc wyłączyć lub włączyć tytuł MSVDM paski zadań nie mogą być zablokowane.

Shared Desktops – wyłączenie tej opcji spowoduje, że każdy z czterech pulpitów będzie zawierał inne okna i uruchomione zadania na pasku zadań.  Przy włączonej opcji Shared Desktops kolejne pulpity otwierają się z takimi samymi zadaniami, oknami ale w postaci zminimalizowanej.