Naprawa systemu Windows XP – instalacja na zainstalowanym systemie

Po włożeniu CD z Windows XP do stacji uruchamiamy komputer ponownie.
Gdy wyświetli się komunikat „Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD”, naciskamy dowolny klawisz w celu uruchomienia komputera z dysku CD.

Gdy pojawi się komunikat: „Aby rozpocząć instalacją systemu Windows XP, naciśnij klawisz ENTER. Aby naprawić istniejącą instalację systemu Windows XP przy użyciu Konsoli odzyskiwania, naciśnij klawisz R. Aby zakończyć pracę instalatora bez instalowania systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3„.

Wciskamy ENTER, aby zainstalować system Windows XP.
W oknie Umowa licencyjna Windows XP naciskamy F8, aby zaakceptować umowę licencyjną.
Gdy pojawi się okno z informacją o zainstalowanym już systemie Windows XP, naciskamy klawisz R, aby naprawić system Windows XP.