Opcje rozruchu Windows XP

Ab zmienić opcje rozruchu dla Windows XP klikamy prawym przyciskiem myszy w ikonę Mój komputer, a następnie wybieramy polecenie Właściwości. Otworzy się okno Właściwości systemu.
Tutaj wybieramy zakładkę Zaawansowane, a w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie klikamy przycisk Ustawienia.

właściwości systemu
Okno właściwości systemu

W oknie, które się pojawia możemy ustawić czas wyświetlania okna wyboru systemu w czasie uruchamiania komputera, a także wybrać domyślny system operacyjny, w przypadku, gdy na komputerze mamy kilka systemów.

Konfiguracja opcji rozruchu - uruchamianie i odzyskiwanie
Ustawianie opcji rozruchu - uruchamianie i odzyskiwanie