Instalacja Virtual Desktop Manager Powertoy dla Windows XP

Virtual Desktop Manager Powertoy dla systemu operacyjnego Windows XP to oprogramowanie, które umożliwia pracę na czterech różnych pulpitach. Jest to oprogramowanie firmy Microsoft.

Firma Microsoft w warunkach licencji zastrzega sobie:

You may install and use the Product on a single computer, such as a workstation, terminal or other device, residing on your premises that is running a validly licensed copy of Microsoft Windows XP.

Zatem program można zainstalować i używać, jeśli posiada się ważną licencję systemu operacyjnego Microsoft Windows XP.

 

Proces instalacji Virtual Desktop Manager Powertoy

Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy
Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy

Instalacja czterech pulpitów w Windows XP

Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy
Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy - uruchomienie

 

Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy
Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy -= akceptacja licencji

 

Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy
Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy - informacje o użytkowniku

 

Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy
Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy - wybór typu instalacji

 

Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy
Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy

 

Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy
Instalacja - Virtual Desktop Manager Powertoy - zakończenie instalacji