Program płatnik – logowanie – wersja 9.01.001

Uruchamiając program płatnik pojawia się okno logowania, w którym jako login domyślnie ustawiony jest ADMINISTRATOR. W drugie pole należy podać hasło. Po zalogowaniu w przypadku gdy są dostępne aktualizacje pojawia się okno aktualizacja komponentów programu i danych płatnika. Aby pobrać aktualizację możemy kliknąć przycisk Pobierz aktualizacje.

Minibank24 – aktualizacja certyfikatu

Aby zaktualizować certyfikat dla aplikacji Minibank24 na każdym komputerze z programem klienta Minibank24, który łączy się z bankiem w katalogu  …\\Minibank24\DLL zmieniamy nazwę pliku ca_cert.cer na ca_cert.old i wrzucamy w jego miejsce pobrany plik z aktualnym certyfikatem ca_cert.cer. Dla każdej aktywnej karty procesorowej dokonujemy aktualizacji certyfikatu po zalogowaniu się do programu Minibank24 1 Umieszczamy kartę w […]

Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje dla Adobe Reader

Program Adobe Reader po zainstalowaniu ma włączoną opcję pobierania kolejnych wersji programu. Najczęściej funkcjonalość ta jest nam zupełnie niepotrzebna. Aby wyłączyć taką możliwość W Adobe Reader 7 wybieramy menu Edycja (Edit) dalej Właściwości (Preferences) i tam Aktualizacje (Updates). Zaznaczamy pole „Nie pobieraj automatycznie krytycznych aktualizacji” (Do not automatically check for critical updates)    W Adobe Reader […]