Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej w SQL Server Management Studio

Po podłączeniu się do Microsoft SQL Server Database Engine, w Object Explorer (eksploratorze obiektów) klikamy nazwę serwera i rozwijamy całe drzewo Rozwijamy Databases (Bazy danych) i wybieramy bazę danych, którą chcemy odtworzyć z kopii Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie bazy danych, której chcemy odtworzyć i następnie klikamy pozycję Task, w niej Restore i dalej […]

Tworzenie kopii zapasowej w SQL Server Management Studio

  Dla SQL Server 2005 Po podłączeniu się do Microsoft SQL Server Database Engine, w Object Explorer (eksploratorze obiektów) klikamy nazwę serwera i rozwijamy całe drzewo. Rozwijamy drzewo dla Databases i wybieramy bazę danych, której kopię zamierzamy zrobić. Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie bazy danych, której chcemy zrobić backup, a następnie klikamy pozycję Task a w […]