Błąd Windows XP – ładowanie niezbędnych modułów DLL jądra

Komunikat o błędzie podczas uruchamiania Microsoft Windows XP: Nie można uruchomić systemu Windows z powodu błędu w oprogramowaniu. Zgłoś ten problem jako: ładowanie niezbędnych modułów DLL jądra. Zgłoś ten problem do pomocy technicznej. Tan błąd został skutecznie  naprawiony przez uruchomienie komputera z dysku CD Windows i przeprowadzona została instalacja naprawcza w miejscu już istniejącego systemu.  

Instalacja Środowiska Java Runtime Environment (JRE)

Java Runtime Environment (JRE) to język programowania i platforma programistyczna. Rozwiązania oparte na tej platformie funkcjonową na dowolnej platformie sprzętowej. Java tworzona jest przez Oracle. Środowisko Java można pobrać bezpłatnie.   Instalacja Środowiska Java Runtime Environment (JRE) w przeglądarce Internet Explorer 8   Aby zainstalować środowisko Java Runtime Environment możemy pobrać oprogramowanie z adresu: java.com. […]