Minibank24 – aktualizacja certyfikatu

Aby zaktualizować certyfikat dla aplikacji Minibank24 na każdym komputerze z programem klienta Minibank24, który łączy się z bankiem w katalogu  …\\Minibank24\DLL zmieniamy nazwę pliku ca_cert.cer na ca_cert.old i wrzucamy w jego miejsce pobrany plik z aktualnym certyfikatem ca_cert.cer. Dla każdej aktywnej karty procesorowej dokonujemy aktualizacji certyfikatu po zalogowaniu się do programu Minibank24 1 Umieszczamy kartę w […]