Outlook Express – jak wyłączyć okno podglądu

Aby wyłączyć w programie Microsoft Outlook Express okno podglądu klikamy myszką w menu Widok – Układ … W otrzymanym oknie Właściwości: układ okna odhaczamy opcję pokaż okienko podglądu Od tego momentu odebrane wiadomości najpierw pojawią się w postaci listy. Sami będziemy mogli podjąć decyzję, czy chcemy podejrzeć zawartość czy po prosu wiadomość usunąć.