Program płatnik – administracja – wersja 9.01.001

Po zalogowaniu się do programu Płatnik mamy możliwość dokonać zmian w ustawieniach administracyjnych W tym celu wchodzimy do menu Administracja. Pierwsza pozycja to ustawienia programu W poszczególnych zakładkach znajdziemy: ogólne (zmiana okresu rozliczeniowego, zakres numerów dokumentów rozliczeniowych, czas między aktualizacjami) wyliczenia konta bankowe (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur […]

Program płatnik – logowanie – wersja 9.01.001

Uruchamiając program płatnik pojawia się okno logowania, w którym jako login domyślnie ustawiony jest ADMINISTRATOR. W drugie pole należy podać hasło. Po zalogowaniu w przypadku gdy są dostępne aktualizacje pojawia się okno aktualizacja komponentów programu i danych płatnika. Aby pobrać aktualizację możemy kliknąć przycisk Pobierz aktualizacje.

Instalacja płatnika wersja 9.01.001

Po kliknięciu w plik INSTALL.EXE uruchamia się kreator instalacji programu Płatnik. Wybierając przycisk Dalej pojawia się okno, w którym możemy zmienić katalog, w którym zostaną zainstalowane pliki programu. Kolejne okno pozwala na wybranie typu bazy danych, z którą program będzie pracował. Ustawienie domyślne to MS Access (MS Jet 4.0). Można również wybrać SQL Server. W […]