Jak udostępnić drukarkę w Windows 7

Aby udostępnić innym użytkowniom sieci drukarke podłączoną do komputera z systemem operacyjnym Windows 7 musimy: 1. W menu Start i wybieramy Urządzenia i drukarki a następnie na wykazie zainstalowanych drukarek wybieramy tę, którą chcemy udostępnić i wchodzimy we właściwości tej drukarki w zakładkę Udostępnianie Zaznaczamy Udostępnij tę drukarkę i określamy nazwę udziału. 2. Wchodzimy do Panelu sterowania […]

Uruchomienie klienta SSL-VPN i nawiązanie połączenia

Po zainstalowaniu klienta SSL-VPN  w menu Start – Programy pojawi się nowa grupa FortiClient a w niej skrót FortiClient SSLVPN, którym uruchamiamy klienta VPN.   Po wpisaniu adresu serwera, nazwy użytkownika i hasła klikamy Connect Po prawidłowym nawiązaniu połączenia pojawia się pojawieniem statusu Connected oraz ikona w prawym dolnym narożniku przy zegarze systemowym. Po uzyskaniu […]

Instalacja klienta SSL-VPN

(przykładowa instalacja jako część instalacji aplikacji KSAT2000i na stanowisku komputerowym) Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy adres: https://adres-serwera.xx Jeśli pojawi się okno potwierdzenia zabezpieczeń witryny WWW potwierdzamy, aż pojawi się okno logowania.  W polu Name oraz Password wpisujemy odpowiednio login  oraz hasło. Po zalogowaniu pojawi się ekran: Aby zainstalować klienta VPN klikamy na ekranie Click […]