Instalacja płatnika wersja 9.01.001

Po kliknięciu w plik INSTALL.EXE uruchamia się kreator instalacji programu Płatnik. Wybierając przycisk Dalej pojawia się okno, w którym możemy zmienić katalog, w którym zostaną zainstalowane pliki programu. Kolejne okno pozwala na wybranie typu bazy danych, z którą program będzie pracował. Ustawienie domyślne to MS Access (MS Jet 4.0). Można również wybrać SQL Server. W […]

Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej w SQL Server Management Studio

Po podłączeniu się do Microsoft SQL Server Database Engine, w Object Explorer (eksploratorze obiektów) klikamy nazwę serwera i rozwijamy całe drzewo Rozwijamy Databases (Bazy danych) i wybieramy bazę danych, którą chcemy odtworzyć z kopii Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie bazy danych, której chcemy odtworzyć i następnie klikamy pozycję Task, w niej Restore i dalej […]

Tworzenie kopii zapasowej w SQL Server Management Studio

  Dla SQL Server 2005 Po podłączeniu się do Microsoft SQL Server Database Engine, w Object Explorer (eksploratorze obiektów) klikamy nazwę serwera i rozwijamy całe drzewo. Rozwijamy drzewo dla Databases i wybieramy bazę danych, której kopię zamierzamy zrobić. Klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie bazy danych, której chcemy zrobić backup, a następnie klikamy pozycję Task a w […]