Uruchomienie klienta SSL-VPN i nawiązanie połączenia

Po zainstalowaniu klienta SSL-VPN  w menu Start – Programy pojawi się nowa grupa FortiClient a w niej skrót FortiClient SSLVPN, którym uruchamiamy klienta VPN.   Po wpisaniu adresu serwera, nazwy użytkownika i hasła klikamy Connect Po prawidłowym nawiązaniu połączenia pojawia się pojawieniem statusu Connected oraz ikona w prawym dolnym narożniku przy zegarze systemowym. Po uzyskaniu […]

Instalacja klienta SSL-VPN

(przykładowa instalacja jako część instalacji aplikacji KSAT2000i na stanowisku komputerowym) Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy adres: https://adres-serwera.xx Jeśli pojawi się okno potwierdzenia zabezpieczeń witryny WWW potwierdzamy, aż pojawi się okno logowania.  W polu Name oraz Password wpisujemy odpowiednio login  oraz hasło. Po zalogowaniu pojawi się ekran: Aby zainstalować klienta VPN klikamy na ekranie Click […]

Sieci VPN – SSL

VPN (Virtual Private Network) pozwala na tworzenie bezpiecznych połączeń wirtualnych pomiędzy sieciami bądź pojedynczymi komputerami, przy użyciu tunelu VPN w sieci publicznej (np. w Internecie). Istnieje możliwość szyfrowania (dla większego bezpieczeństwa), autoryzacji i kompresji. Przykładem zastosowania jest udostępnienie pracownikom bezpiecznego dostępu do sieci firmowej poprzez tunel VPN. SSL (Secure Sockets Layer) protokół do bezpiecznej transmisji […]